Nikos Dendias

Minister of Foreign Affairs, Greece

Nikos Dendias

Minister of Foreign Affairs, Greece