Project Description

Radosław Sikorski

Senior Fellow, University of Oxford;
Minister of Foreign Affairs (2007 – 2014), Poland